Segretarju Permanenti
Is-Sur Joseph Chetcuti twieled fit-28 ta’ Frar 1964 u huwa miżżewweġ b’żewġt ibniet. Huwa studja fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl u fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa b’Diploma fl-Amministrazzjoni Pubblika. Is-Sur Chetcuti ngħaqad mas-Servizz Pubbliku bħala Assistent tad-Dwana fid-Dipartiment tad-Dwana fl-1986 fl-età ta’ 22 sena, segwit minn triq ‘il fuq għal Uffiċjal tad-Dwana fl-1993, Spettur tad-Dwana fl-2007 u Spettur Anzjan tad-Dwana fl-2013. Fl-2014 inħatar Direttur (fit-taqsima tas-Sisa) fi ħdan id-Dipartiment tad-Dwana. Sentejn wara fl-2016 is-Sur Chetcuti inħatar Direttur Ġenerali (Dwana) u beda programm komprensiv ta’ bidla fi ħdan id-Dipartiment li ppromulga strateġija ta’ negozju ibbażata u msaħħa minn viżjoni ċċentrata fuq il-klijent, mingħajr ma kkomprometta s-sigurtà ġenerali tal-katina tal-provvista. Is-Sur Chetcuti ħa sehem f’laqgħat organizzati mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana (WCO) għall-Kapijiet tal-Awtoritajiet tad-Dwana u pparteċipa b’mod attiv f’bosta avvenimenti tal-Unjoni Doganali tal-UE, li wħud minnhom kienu ospitati minn Malta. Ta’ nota partikolari fost dawn il-konferenzi kien is-Seminar ta’ Livell Għoli għall-Amministrazzjonijiet tat-Taxxa u d-Dwana li sar f’Malta fl-2017. Matul il-karriera tiegħu fit-tmun tad-Dipartiment tad-Dwana, permezz ta’ komunikazzjoni u għarfien kontinwu u billi poġġa fuq quddiem il-kisbiet u s-suċċessi tad-Dipartiment, is-Sur Chetcuti żied b’mod sinifikanti l-viżibilità tad-Dipartiment u daħħal fi ħdan il-persunal tad-Dipartiment sens ta’ appartenenza u bidla ta’ kultura. Dan illum wassal biex l-istaff ineħħi l-mentalità arkajka tas-silo, ikkaratterizzat minn ħsieb riġidu u minn nuqqas ta’ konnessjoni u komunikazzjoni, u jgawdi minn sensazzjoni ġdida ta’ kburija. Is-Sur Chetcuti serva wkoll fil-Kumitat Nazzjonali tas-Sigurtà Marittima, il-Kumitat għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, il-Bord ta’ Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet, il-Kumitat ta’ Tmexxija għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Dħul u l-Kumitat Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil ​​tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Is-Sur Chetcuti nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa fis-7 ta’ April, 2022.

Is-Sur Joseph Chetcuti twieled fit-28 ta’ Frar 1964 u huwa miżżewweġ b’żewġt ibniet.

Huwa studja fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl u fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa b’Diploma fl-Amministrazzjoni Pubblika.

Is-Sur Chetcuti ngħaqad mas-Servizz Pubbliku bħala Assistent tad-Dwana fid-Dipartiment tad-Dwana fl-1986 fl-età ta’ 22 sena, segwit minn triq ‘il fuq għal Uffiċjal tad-Dwana fl-1993, Spettur tad-Dwana fl-2007 u Spettur Anzjan tad-Dwana fl-2013.

Fl-2014 inħatar Direttur (fit-taqsima tas-Sisa) fi ħdan id-Dipartiment tad-Dwana. Sentejn wara fl-2016 is-Sur Chetcuti inħatar Direttur Ġenerali (Dwana) u beda programm komprensiv ta’ bidla fi ħdan id-Dipartiment li ppromulga strateġija ta’ negozju ibbażata u msaħħa minn viżjoni ċċentrata fuq il-klijent, mingħajr ma kkomprometta s-sigurtà ġenerali tal-katina tal-provvista.

Is-Sur Chetcuti ħa sehem f’laqgħat organizzati mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana (WCO) għall-Kapijiet tal-Awtoritajiet tad-Dwana u pparteċipa b’mod attiv f’bosta avvenimenti tal-Unjoni Doganali tal-UE, li wħud minnhom kienu ospitati minn Malta. Ta’ nota partikolari fost dawn il-konferenzi kien is-Seminar ta’ Livell Għoli għall-Amministrazzjonijiet tat-Taxxa u d-Dwana li sar f’Malta fl-2017.

Matul il-karriera tiegħu fit-tmun tad-Dipartiment tad-Dwana, permezz ta’ komunikazzjoni u għarfien kontinwu u billi poġġa fuq quddiem il-kisbiet u s-suċċessi tad-Dipartiment, is-Sur Chetcuti żied b’mod sinifikanti l-viżibilità tad-Dipartiment u daħħal fi ħdan il-persunal tad-Dipartiment sens ta’ appartenenza u bidla ta’ kultura. Dan illum wassal biex l-istaff ineħħi l-mentalità arkajka tas-silo, ikkaratterizzat minn ħsieb riġidu u minn nuqqas ta’ konnessjoni u komunikazzjoni, u jgawdi minn sensazzjoni ġdida ta’ kburija.

Is-Sur Chetcuti serva wkoll fil-Kumitat Nazzjonali tas-Sigurtà Marittima, il-Kumitat għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, il-Bord ta’ Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet, il-Kumitat ta’ Tmexxija għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Dħul u l-Kumitat Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil ​​tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu.

Is-Sur Chetcuti nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa fis-7 ta’ April, 2022.

Skip to content