Funzjonijiet

Id-Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u l-Iżvilupp tal-Politika (IAPD) huwa wieħed mid-direttorati fi ħdan id-Dipartiment għall-Politika fis-Saħħa fil-Ministeru għas-Saħħa (MFH). L-IAPD jaqa’ taħt il-mandat tad-Direttur Ġenerali għall-Politika tas-Saħħa, li għandu wkoll ir-rwol ta’ Chief Medical Officer. Id-Direttorat iservi bħala ċentru ta’ koordinazzjoni għall-iskambju ta’ komunikazzjonijiet esterni relatati mas-saħħa li jaslu għand il-Ministeru għas-Saħħa minn Istituzzjonijiet ewlenin tal-UE, Pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea u korpi Internazzjonali, bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Tipproċessa komunikazzjoni mgħoddija permezz tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ (MFET) u taħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ dan il-Ministeru fuq diversi kwistjonijiet, inkluż dwar relazzjonijiet bilaterali, kif ukoll ftehim u żjarat diplomatiċi. L-IAPD hija impenjata fit-tħejjija ta’ aġġornamenti għall-konfigurazzjoni tal-Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur (EPSCO) u twettaq il-ħidma preparatorja u l-konsolidazzjoni tal-politika qabel il-parteċipazzjoni f’avvenimenti internazzjonali ta’ livell għoli u tekniċi.

Għanijiet

L-għanijiet ewlenin tal-IAPD jinkludu:

Taġixxi bħala parti interessata fl-iżvilupp ta’ politika relatata mas-saħħa li jkunu mmexxija mid-dipartimenti speċifiċi u tidentifika oqsma ewlenin f’konformità mal-politika fformulata mill-Gvern tal-ġurnata.

  • Il-promozzjoni tal-avvanz tal-politika tal-Gvern billi jiġu kondiviżi l-iżviluppi fl-aħjar prattika internazzjonali; appoġġjat minn informazzjoni bbażata fuq l-evidenza, riflessa minn konsultazzjonijiet mal-entitajiet interessati rilevanti kkonċernati.
  • Biex jiġi żgurat li l-obbligi kollha li jidħol għalihom il-Ministeru tas-Saħħa, f’isem il-Gvern bħala Stat Membru tal-UE jiġu mwettqa fiż-żmien stipulat.
  • Il-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ attivitajiet bilaterali ma’ pajjiżi oħra, it-tfittxija ta’ opportunitajiet għat-trawwim ta’ kollaborazzjoni akbar u li tiżgura l-konformità ma’ ftehim bilaterali u multilaterali dwar is-saħħa.

Responsabbiltajiet

L-IAPD hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ Malta fl-istrutturi tal-UE u tassisti fil-proċessi li ġejjin:

  • Tħejjija ta’ Memoranda rigward proposti relatati mas-saħħa magħmula mill-Kummissjoni Ewropea.
  • It-tfassil ta’ Noti ta’ Istruzzjoni meħtieġa għal-laqgħat fil-livell ta’ esperti.
  • Koordinazzjoni fil-kumpilazzjoni ta’ kwestjonarji u proċessi ta’ konsultazzjoni, li jwasslu għall-konsolidazzjoni tal-pożizzjoni ta’ Malta fi kwistjonijiet relatati mas-saħħa.
  • Twieġeb għal mistoqsijiet, inklużi dawk mill-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE, diversi strutturi tal-UE u organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali.
  • Koordinazzjoni tat-traspożizzjoni u n-notifika tal-leġiżlazzjoni relatata mal-UE u kors ta’ azzjoni għal proċedimenti ta’ ksur.
  • L-għoti ta’ approvazzjoni ta’ rapporti mhux tekniċi lill-Kummissjoni Ewropea.
  • L-għoti ta’ informazzjoni ta’ aġġornamenti dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE lid-dipartimenti rilevanti tal-MFH.

Links

FacebookTwitter