Struttura, Funzjonijiet u Responsabbiltajiet

‘Dar Kenn Għal Saħħtek’, faċilità li toffri programmi residenzjali kif ukoll outpatients, immirat li tipprovdi trattament olistiku għall-pazjenti b’disturbi relatati mal-ikel u obeżità.

L-għan ġenerali tal-programm ta’ riabilitazzjoni intensiva huwa li jibda jew jkompli kors ta’ trattament immirat li jinterrompi l-fatturi li wasslu għad-disturb relatat mal-ikel. Karatteristika importanti ta ‘din il- proċedura hija l-istrutturar għoli tat-trattament li tippermetti evalwazzjoni korretta tar-riżultati u l-possibbiltà ta’ interventi terapewtiċi diretti lejn il- ħtiġijiet speċifiċi tal-pazjenti u tal-familji tagħhom.

Strateġija multidixxiplinarja li tinkludi aspetti psikoloġiċi, nutrittivi u familjari tiġi adottata. Il-metodoloġija hija bbażata fuq programm terapewtiku komuni li tinvolvi kollaborazzjoni bejn bosta professjonijiet li jindirizzaw diversi fatturi bil-kooperazzjoni u l-integrazzjoni tal-professjonijiet u billi ssegwi l-istess mudell teoretiku ta’ trattament. Il-programm fih kura speċjalizzata ħafna u huwa maqsum f’diversi stadji ta’ kura kemm minn aspett psikoloġiku kif ukoll nutrittiv.

L-organizzazzjoni hija strutturata ħafna, kemm fil-ġestjoni bir-reqqa tal- ikliet ipprovduti u f’attivitajiet immirati biex il-pazjenti jerġgħu jiksbu mudell korrett rigward l-ikel.

L-għanijiet prinċipali taċ-Ċentru huma dawn li ġejjin:

 • Biex jiġu indirizzati l-kawżi tas-saħħa u l-benessri batuti u li huma relatati mad-drawwiet tal-ikel.
 • Li jiġu pprovduti programmi komprensivi bbażati fuq drawwiet lokali tal-ikel li huma aċċessibbli għal kulħadd.
 • Biex tappoġġja persuni li jesperjenzaw disturbi relatati mal-ikel u obeżità billi tipprovdi trattament olistiku.
 • Li tipprovdi kura ta’ segwitu għal persuni wara li jkunu ħarġu mill-isptar wara ammissjoni akuta għal disturb relatat mal-ikel.
 • Biex tippromwovi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa.

Għanijiet

 • Biex tipprovdi appoġġ u trattament għal dawk li jesperjenzaw disturbi fl-ikel u obeżità u opportunità biex jiġu kondiviżi mal-oħrajn l-esperjenzi personali u strateġiji biex tindirizza l-problema b’mod effettiv.
 • Biex tinforma u permezz ta’ attivitajiet edukattivi tgħin biex jogħla l-livell ta’ għarfien tad-disturbi fl-ikel u l-obeżità u biex jinkoraġġixxu l-prevenzjoni, trattament u rkupru.
 • Li tikkoordina fil-prevenzjoni tad-disturbi fl-ikel u l-obeżità mad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, bħalissa fi ħdan il-Ministeru għas-Saħħa.
 • Biex tipprovdi post kunfidenzjali, sigur u familjari għal-għoti ta’ terapija ħolistika għal persuni ta’ kull età li jbatu minn dawn il-problemi, kif ukoll biex tagħti appoġġ lill-familji tagħhom.
 • Li tipprovdi mezz biex jiġu indirizzati l-iżolament soċjali u l-empowerment.
 • Li tipprovdi appoġġ lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi, kif ukoll lil dawk li jieħdu ħsiebhom sabiex ma jħossuhomx waħedhom u biex tittratta individwi b’mod professjonali li jeżerċita kunfidenzjalità stretta.
 • Li tgħin lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi biex jirċievu għajnuna professjonali f’ambjent familjari.
 • Li jiġi promoss ir-rikonoxximent tal-problemi tal-ikel fi stadju bikri b’mod l-aktar partikolari fl-iskejjel.
 • Li tipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi biex tiżgura ir-reintegrazzjoni soċjali tagħhom mill-ġdid wara l-fażi ta’ trattament residenzjali.
 • Biex tappoġġja r-riċerka kontinwa, il-prattiċi kliniċi u diversi possibbiltajiet ta ‘studju għas-studenti f’istituzzjonijiet edukattivi li jixtiequ jwessgħu l-istudji tagħhom f’dan il-qasam.
 • Biex tiġbor u taqsam informazzjoni u esperjenzi ma’ ċentri simili.
 • Biex tippromwovi l-attività fiżika u timmotiva lin-nies biex jgħixu stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa.
 • Biex tippromwovi attitudni pożittiva lejn il-ġisem u stima personali għolja.
FacebookTwitter