Dwar

L-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa huwa responsabbli li jiżgura l-operat u l- forniment effettivi u effiċjenti tas-servizzi tal-kura tas-saħħa b’enfasi fuq il-governanza klinika u korporattiva, it-twassil tas-servizz u r-reviżjoni tal-kwalità f’qafas stabbilit ta’ deċentralizzazzjoni kkontrollata u awtonomija, li tinvolvi l-parteċipazzjoni tal-utenti.

Responsabbiltajiet

 • Li tiżviluppa u tidderieġi s-servizzi tal-kura tas-saħħa permezz tal-funzjonijiet differenti tad-direttorati fi ħdan id-dipartiment sabiex jiġi żgurat li s-servizzi tas-saħħa pubblika jkunu effettivi u reattivi għall-ħtiġijiet tal-utenti.
 • Li tippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini u tal-pazjenti u li jiġi ffaċilitat l-involviment tal-utenti tas-servizzi fis-sistema nazzjonali tas-saħħa.
 • Biex jiġu żviluppati pjanijiet strateġiċi ta’ negozju u politika operattiva biex jinżamm servizz integrat u bla xkiel kemm fil-livell komunitarju kif ukoll f’dak istituzzjonali.
 • Li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u f’waqtha ta’ strateġiji, standards u regolamenti.
 • Li tikkoordina t-taħriġ u l-iżvilupp tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa kif ukoll -persunal mhux tal-kura tas-saħħa skont il-ħtiġijiet tagħhom.
 • Li tikkoordina, tiffaċilita u tiżgura konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet interessati interni u esterni inklużi l-utenti tas-servizzi.
 • Li tikkoordina u taħdem mal-professjonijiet kollha tal-kura tas-saħħa alleata biex tappoġġja l-persunal tal-kura tas-saħħa alleata.
 • Li tikkoordina u tippromwovi l-informatika tas-saħħa fis-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa.
 • Li jiżdied l-aċċess u l-kontinwità tal-kura għall-pazjenti bil-kanċer u l-familji tagħhom.
 • Li jiġu identifikati kwistjonijiet fis-servizzi tal-kura tas-saħħa u jingħataw pariri u rakkomandazzjonijiet kif meħtieġ.
 • Li tinġabar, tiġi analizzata u kondiviża informazzjoni dwar is-saħħa biex tiżgura monitoraġġ, innovazzjoni u sostenibbiltà kontinwa tas-servizzi tal-kura tas-saħħa.
 • Li jiġi pprovdut ambjent sigur u ta’ kwalità għolja għall-utenti u l-impjegati u biex jiġi żgurat li l-istandards u r-regolamenti adottati mill-Ministeru jiġu implimentati mill-fornituri tal-kura tas-saħħa.

Minbarra l-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa, id-Direttorati li ġejjin jaqgħu taħt il-patroċinju tad-Direttur Ġenerali tas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa.

 • Direttorat tal-Professjonijiet tal-Kura tas-Saħħa Alleata
 • Direttorat tas-Servizzi tal-Infermiera
 • Direttorat tal-Cancer Care Pathways
 • Direttorat tal-Informatika tas-Saħħa
 • Dar Kenn Għal Saħħtek
FacebookTwitter