l-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva f’Malta huwa responsabbli għall-politika tas-saħħa u l-anzjani, l-għoti tal-kura tas-saħħa u l-inizjattivi tas-saħħa pubblika f’Malta. Huwa mmexxi mill-Ministru Jo Etienne Abela flimkien mas-Segretarju Parlamentari Malcolm Paul Agius Galea.

Il-Ministeru għas-Saħħa huwa responsabbli għall-għoti ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika b’xejn f’Malta, inkluż kura akuta fl-Isptar Mater Dei, servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, servizzi tas-saħħa mentali u l-provvista ta’ medikazzjoni fil-formularju tal-Gvern. Jirregola wkoll is-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż u jiżviluppa u jimplimenta politika relatata mas-saħħa pubblika, bħall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, il-promozzjoni tas-saħħa u s-saħħa ambjentali.

Flimkien mal-viżjonijiet, il-missjonijiet u l-għanijiet tagħna hemm ukoll li ngħinu lill-anzjani tagħna kuljum filwaqt li nħaddnu b’mod olistiku l-aspetti multipli tas-saħħa u x-xjuħija.

Uħud mill-oqsma ewlenin fuqhiex jiffoka l-Ministeru għas-Saħħa jinkludu t-titjib tal-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, it-titjib tal-kwalità tal-kura u li jiżgura li s-servizzi tal-kura tas-saħħa jingħataw b’mod kost-effettiv u effiċjenti. Il-Ministeru jaħdem ukoll biex jippromwovi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa u jipprevjeni mard kroniku permezz tal-edukazzjoni, kampanji biex titqajjem interess u għarfien u inizjattivi oħra.

Bħala Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanita Attiva flimkien mas-Segretarjat għall-Anzjanita Attiva, il-viżjoni tagħna hi li nkomplu niżguraw kwalità ta’ ħajja aħjar lill-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità kif ukoll dawk li qed jgħixu f’waħda mir-residenzi ddedikati lill-anzjani f’Malta u Għawdex.

Matul l-aħħar snin komplejna ninvestu biex tingħata l-aħjar kura possibli fejn introduċejna bosta servizzi f’bosta djar tal-anzjani kif ukoll fl-Isptar San Vinċenz de Paul. Hawn mhux biss qed joffri kura lil anzjani residenti, iżda wkoll qed joffru servizzi kliniċi lil numru ta’ anzjani li jgħixu fil-komunità.

Bħala ministeru qed inkomplu nħarsu lil dawk l-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità billi noffru servizzi li jiffaċilitaw u jtejbu l-ħajja tagħhom. L-anzjani mhux biss qed igawdu minn servizzi ta’ kura li jiġu offruti f’darhom stess, iżda wkoll dawk li jgħinuhom fil-bżonnijiet ta kuljum bħas-servizz ta’ għajnuna fid-dar, servizz ta’ handyman, carer at home, meals on wheels u kullana ta’ servizzi oħra li toffri l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunitá.

Aħna rridu li l-ebda anzjan jew anzjana ma jħossuhom weħidhom u b’dan il-għan, komplejna ninvestu fid-day centres fil-komunità. F’dawn id-day centres isiru bosta attivitajiet, kemm ta’ informazzjoni kif ukoll dawk ta’ divertiment, fejn mhux biss iżommu l-anzjani attivi, iżda wkoll huma ta’ importanza biex wieħed jibqa’ jżomm kuntatt. Ħloqna wkoll il-programm interġenerazzjonali fejn ilaqqa’ tfal żgħar u adoloxxenti mal-anzjani fil-komunità u djar residenzjali tagħna. Permezz ta’ dan il-programm kemm l-anzjani kif ukoll tfal mhux biss qed jitgħallmu minn xulxin, imma wkoll qed ikomplu inħaltu l-kultura u l-ħajja li għixu minn żmienijiet passati ma’ dawk moderni.

Il-Ministeru għandu rwol kritiku biex jiżgura s-saħħa u l-benesseri tal-poplu Malti u jaħdem mill-qrib ma’ aġenziji oħra tal-gvern, fornituri tas-servizzi tal-kura għas-saħħa u entitajiet interessati biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.

Il-Ministeru jistinka biex ikompli jtejjeb is-saħħa u l-benesseri tal-poplu Malti u jkompli jaħdem biex jilħaq l-għan tiegħu li jipprovdi servizzi ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità b’xejn liċ-ċittadini kollha Maltin.