Il-Ministeru għas-Saħħa f’Malta huwa responsabbli għall-politika tas-saħħa, l-għoti tal-kura tas-saħħa u l-inizjattivi tas-saħħa pubblika f’Malta. Huwa mmexxi mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onorevoli Chris Fearne.

Il-Ministeru għas-Saħħa huwa responsabbli għall-għoti ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika b’xejn f’Malta, inkluż kura akuta fl-Isptar Mater Dei, servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, servizzi tas-saħħa mentali u l-provvista ta’ medikazzjoni fil-formularju tal-Gvern. Jirregola wkoll is-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż u jiżviluppa u jimplimenta politika relatata mas-saħħa pubblika, bħall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, il-promozzjoni tas-saħħa u s-saħħa ambjentali.

Uħud mill-oqsma ewlenin fuqhiex jiffoka l-Ministeru għas-Saħħa jinkludu t-titjib tal-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, it-titjib tal-kwalità tal-kura u li jiżgura li s-servizzi tal-kura tas-saħħa jingħataw b’mod kost-effettiv u effiċjenti. Il-Ministeru jaħdem ukoll biex jippromwovi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa u jipprevjeni mard kroniku permezz tal-edukazzjoni, kampanji biex titqajjem interess u għarfien u inizjattivi oħra.

Il-Ministeru għandu rwol kritiku biex jiżgura s-saħħa u l-benesseri tal-poplu Malti u jaħdem mill-qrib ma’ aġenziji oħra tal-gvern, fornituri tas-servizzi tal-kura għas-saħħa u entitajiet interessati biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.
Il-Ministeru tas-Saħħa wettaq diversi kisbiet notevoli f’dawn l-aħħar snin, fosthom:

  • Aċċess aħjar għall-Kura tas-Saħħa: Il-Ministeru ħadem biex jespandi l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa f’Malta, billi investa f’faċilitajiet ġodda tal-kura tas-saħħa f’lokalitajiet differenti madwar il-gżejjer tagħna, aġġorna l-infrastruttura eżistenti u żied tagħmir innovattiv biex jgħin lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa.
  • Prevenzjoni u Kontroll tal-Mard: Il-Ministeru żviluppa u implimenta diversi programmi tas-saħħa pubblika mmirati lejn il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, bħall-Iskeda Nazzjonali tal-Immunizzazzjoni, li tipprovdi tilqim b’xejn lit-tfal kollha f’Malta u l-Pjan Nazzjonali għall-Kanċer, li għandu l-għan li jtejjeb il-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament tal-kanċer f’Malta.
  • Kura tas-Saħħa Mentali: Il-Ministeru għamel investimenti sinifikanti fil-kura tas-saħħa mentali f’Malta, billi stabbilixxa faċilitajiet ġodda tas-saħħa mentali, tejjeb l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa mentali, inkluż fil-komunità u nieda helpline 24/7, 1579, kif ukoll wettaq diversi kampanji ta’ għarfien bil-għan li titnaqqas l-istigma assoċjata mal-mard mentali.
  • Rispons għall-COVID-19: Il-Ministeru rċieva tifħir internazzjonali għall-mod kif mexxa l-kriżi tal-pandemija tal-COVID-19 f’Malta. Bl-implimentazzjoni ta’ programm komprensiv ta’ ttestjar u traċċar u l-koordinazzjoni ta’ rollout nazzjonali tal-vaċċin kontra l-Covid-19, li ntlaqa’ tajjeb ħafna mill-pubbliku, Malta spikkat bħala waħda mis-sistemi tal-kura tas-saħħa li kienet l-aktar ippreparata għall -pandemija fid-dinja.

Il-Ministeru jistinka biex ikompli jtejjeb is-saħħa u l-benesseri tal-poplu Malti u jkompli jaħdem biex jilħaq l-għan tiegħu li jipprovdi servizzi ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità b’xejn liċ-ċittadini kollha Maltin.

Skip to content