MINISTERU GĦAS-SAĦĦA

Il-Ministeru għas-Saħħa f’Malta huwa responsabbli għall-politika tas-saħħa, l-għoti tal-kura tas-saħħa u l-inizjattivi tas-saħħa pubblika f’Malta. Huwa mmexxi mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onorevoli Chris Fearne.

Il-Ministeru għas-Saħħa huwa responsabbli għall-għoti ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika b’xejn f’Malta, inkluż kura akuta fl-Isptar Mater Dei, servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, servizzi tas-saħħa mentali u l-provvista ta’ medikazzjoni fil-formularju tal-Gvern. Jirregola wkoll is-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż u jiżviluppa u jimplimenta politika relatata mas-saħħa pubblika, bħall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, il-promozzjoni tas-saħħa u s-saħħa ambjentali.

Uħud mill-oqsma ewlenin fuqhiex jiffoka l-Ministeru għas-Saħħa jinkludu t-titjib tal-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, it-titjib tal-kwalità tal-kura u li jiżgura li s-servizzi tal-kura tas-saħħa jingħataw b’mod kost-effettiv u effiċjenti. Il-Ministeru jaħdem ukoll biex jippromwovi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa u jipprevjeni mard kroniku permezz tal-edukazzjoni, kampanji biex titqajjem interess u għarfien u inizjattivi oħra.