Tag: Retention Policies

Protezzjoni tad-Dejta

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kap 586) jirregolaw l-ipproċessar ta’ dejta personali kemm jekk tinżamm elettronikament jew f’forma manwali. Għalhekk inqisu li għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir. Aħna nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux dettalji miġbura mingħandek bħala viżitatur lil kwalunkwe parti terza jew Dipartiment tal-Gvern sakemm ma tagħtiniex l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan.

Tista’ tagħmel talba għal kwalunkwe informazzjoni li ġiet irreġistrata dwarek u għandek id-dritt titlob li kull ineżattezza tiġi kkoreġuta u fejn applikabbli titħassar, jekk ma jkunux diġà tħassru.

Data Protection and Retention Policies

Policies ta’ l-Uffiċju tas-Segretarju Permanenti
Uffiċju tas-Segretarju Permanenti

Policies tad-Direttorat ta’ Appoġġ għall-Management
Direttorat ta’ Appoġġ għall-Management

Policies ta’ Strateġija u Implimentazzjoni Policies
Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-Programmi

Policies tat-Taqsima ta’ Ġestjoni u Kontroll Finanzjarju Policies
Taqsima ta’ Ġestjoni u Kontroll tal-Finanzi
Amministrazzjoni (Garaxx tal-Ambulanzi mhux tal-Emerġenza)

Policies tad-Dipartiment tal-Politika fis-Saħħa
Taqsima ta’ Trattament Barra minn Malta
Direttorat għall-Affarijiet Farmaċewtiċi
Direttorat għall -Finanzjament tal-Kura tas-Saħħa/Taqsima tal-Intitolamenti

Policies tad-Dipartiment għar-Regolament Tas-Saħħa
Direttorat tal-Istandards tal-Kura tas-Saħħa
Direttorat tas-Saħħa Ambjentali
Taqsima tal- Informazzjoni dwar il-Passiġġieri-COVID19
Sovrintendenza tas- Saħħa Pubblika

Policies tat-Taqsima Ċentrali ta’ Akkwist u Provvisti
Taqsima Ċentrali tal-Akkwist u l-Provvista (CPSU)

Policies tas-Servizzi Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm
Servizzi Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm
Servizzi Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm (Midja Soċjali)

Policies ta’ l-Ispiżerija tal-Għażla Tiegħek
Ispiżerija tal-Għażla Tiegħek

Policies ta’ l-Isptar Mater Dei
Dipartiment tar-Rekords Mediċi
Taqsima tal-Customer Care

Policies ta’ l-Isptar Karin Grech
L-Isptar Karin Grech

Policies tad-Dar Kenn għal Saħħtek
Dar Kenn għal Saħħtek

Policies ta’ l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali
Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali

Policies tad-Diviżjoni tal-Ġestjoni tal-Persuni
Diviżjoni tal-Ġestjoni tal-Persuni

Links Utli
Protezzjoni tad-Data : Links Utli