Il-missjoni tan-Netwerk tal-Laboratorji ta’ Malta hija li jiżviluppa u jsostni s-servizzi tal-laboratorju f’Malta permezz ta’ mudell uniku ta’ kooperazzjoni bbażat fuq it-trawwim tal-innovazzjoni, l-iskambju ta’ riżorsi u t-tisħiħ tal-partijiet interessati biex isolvu problemi fid-dinja reali.

Għanijiet tal-Malta Laboratories Network

  • Li tiffoka fuq l-iżvilupp, il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tas-servizzi tal-laboratorju f’Malta;
  • Biex jiġu indirizzati kwistjonijiet strateġiċi ewlenin għan-netwerk, bħat-taħriġ, il-ġestjoni tal-kwalità u s-servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni;
  • Li jsaħħaħ l-iżvilupp u l-qsim ta’ informazzjoni tal-aħjar prattiki u l-iskambju ta’ informazzjoni;
  • Li jinvestu fir-riżorsi tal-laboratorji biex itejbu s-sostenibbiltà u l-innovazzjoni;
  • Biex jiġi żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi fin-netwerk kollu.

Manwal tal-Kwalità tal-MLN – Istitut għall-Iżvilupp Xjentifiku

Il-Korsijiet akkreditati li qed jiġu offruti:

FacebookTwitter