Type: Dipartimenti

Uffiċċju tat-Tabib Ewlieni

Ethos

L-Uffiċjal Mediku Ewlieni huwa responsabbli għall-iżvilupp kontinwu, il-koordinazzjoni u r-reviżjoni tas-servizzi ta’ kwalità tal-kura tas-saħħa pprovduti lill-pubbliku permezz tad-Dipartiment tas-Saħħa, filwaqt li jżomm proċess kontinwu ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati. L-Uffiċjal Mediku Ewlieni jipprovdi direzzjoni strateġika u pariri għas-sistema nazzjonali tas-saħħa.

Viżjoni

Biex isostni sistema tas-saħħa aċċessibbli u integrata li toffri servizzi ta’ kwalità biex tilħaq l-ħtiġijiet ta’ għada.

Missjoni

Id-Dipartiment tas-Saħħa għandu jmexxi, jappoġġa u jikkoordina b’mod strateġiku sistema tas-saħħa sostenibbli u reattiva, mibnija fuq il-kompetenza, il-kwalità u l-effiċjenza.

Għanijiet Operattivi

  1. It-twaqqif u d-direzzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa u l-iżvilupp ta’ funzjonijiet pertinenti tad-direttorati u l-unitajiet fi ħdan id-dipartiment.
  2. L-iżvilupp ta’ politika u koordinazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi, tfassil u implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni, u evalwazzjoni tar-riżultati biex jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tas-saħħa pubblika u s-servizzi tal-kura tas-saħħa.
  3. Il-ġbir, l-analiżi u d-disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u t-twettiq u l-promozzjoni tar-riċerka.
  4. Il-koordinazzjoni tal-proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati inklużi t- trade unions u l-promozzjoni tal-involviment tal-utenti, it-tħejjija ta’ rapporti li jidentifikaw kwistjonijiet, problemi, ħtiġijiet mhux issodisfati u lakuni fis-servizz u l-ħolqien ta’ rakkomandazzjonijiet għal inizjattivi ġodda, reviżjoni ta’ politiki, u emendi għall-proċeduri u programmi kif meħtieġ inklużi l-Valutazzjonijiet tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA).
  5. L-iżvilupp ta’ politiki u proċeduri farmaċewtiċi u t-twettiq ta’ verifiki relatati.
  6. Id-determinazzjoni ta’ intitolament għas-servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika.
  7. Il-koordinazzjoni tal-aspetti professjonali tal-provvista tas-servizzi tal-kura tas-saħħa.
  8. L-ikkummissjonar ta’ servizzi skont il-ħtiġijiet u l-istandards tad-Dipartiment tas-Saħħa b’kollaborazzjoni ma’ organizzazzjonijiet pubbliċi, volontarji u dawk li jipprovdu servizzi privati.
  9. L-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-manutenzjoni ta’ Sistema ta’ Ġestjoni tal-Kwalità fid-Dipartiment tas-Saħħa.